hotelselectbutton pensionselectbutton restaurantselectbutton

 

by Αεροπορικα Εισητηρια

VSTUP NA BĚŽECKÉ TRATĚ V lyžařských stopách nechoďte bez lyží, v případě nutnosti pěší chůze se pohybujte mimo stopu.

ZNAČENÍ TRATĚ
Respektujte značení tratě, pohybujte se vyznačeným směrem.

PŘEDBÍHÁNÍ A PŘEDJÍŽDĚNÍ
Předbíhat a předjíždět je povoleno vpravo i vlevo ve volné stopě nebo i mimo ni.
Přední lyžař není povinen uvolnit stopu, ale musí tak učinit pokud by hrozilo nebezpečí úrazu.


VYHÝBÁNÍ
Pohybujete-li se proti sobě, vyhýbejte se vpravo. Stoupající lyžař uvolňuje stopu sjíždějícímu.


VEDENÍ HOLÍ
Při předjíždění a vyhýbaní držte hole těsně u těla.


ZPŮSOB JÍZDY
Při sjezdech přispůsobujte rychlost jízdy lyžařským dovednostem a podmínkám na trati. Dodržujte bezpečnou vzdálenost jezdce před sebou a nezdržujte se na nepřehledných místech.


UVOLNĚNÍ TRATĚ
Zastavíte-li se, vystupte ze stopy, v případě pádu ji opusťte co nejrychleji.


POMOC PŘI NEHODÁCH
Jste-li svědkem nehody, jste povinen poskytnout první pomoc, případ ohlásit Horské službě. Na vyzvání Horské služby prokažte svou totožnost.


DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD
Provozovatel běžecké tratě je oprávněn vyloučit osoby, které porušují tyto zásady, ale i osoby porušující zásady slušného chování, popř. je předat ke stíhání pro přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb.

Scroll to top